УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНА ИЗЛОЖБА „КОЛЕДА ПРЕЗ ОЧИТЕ НА ДЕЦАТА“

Учениците от прогимназиален етап на ОУ „Братя Миладинови“ участват в международна българо-румънска виртуална изложба „Коледа през очите на децата“. Организатор на събитието е Асоциация Еврорегион Данубиус с председател г-жа Лили Ганчева. В изложбата участват ученици от ОУ „Братя Миладинови“, гр. Русе и деца от Център за консервация и съхранение на народните обичаи и традиции, гр. Гюргево.