УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ, ГР. ПЛОВДИВ

Международната конференция, проведена в гр. Пловдив на тема „Социално и емоционално образование, технологии и проектно базирано учене – цялостен училищен подход“, бе открита на 10.11.2022 г. Тя обедини над 250 директори и учители  от всички училища в страната. Участие в събитието взеха и представители от Малта, Румъния, Гърция, Италия и Република Южна Африка. Те споделиха своите успешни истории и най-добри практики от въвеждането на проектното базирано обучение, иновациите в образователния процес и трансформиращата сила на технологиите. В рамките на конференцията се проведоха паралелни сесии – работилници – с отворен урок от „Умения за иновации“ и демонстрация на метода RoBy – учене чрез игра и стратегии за промяна на микроклимата в класната стая.