Учебен план 2010/2011

Учебният план за новата година е вече подготвен и предстои да бъде одобрен в началото на месец септември. Приблизително тогава и в помощ на учениците и техните родители ще бъде публикуван и учебния график на занятията по класове.