Учебни планове

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

ПЪРВИ „А“ КЛАС

ПЪРВИ „Б“ КЛАС

ВТОРИ „А“ КЛАС

ВТОРИ „Б“ КЛАС

ТРЕТИ „А“ КЛАС

ТРЕТИ „Б“ КЛАС

ЧЕТВЪРТИ „А“ КЛАС

ЧЕТВЪРТИ „Б“ КЛАС

ПЕТИ „А“ КЛАС

ШЕСТИ „А“ КЛАС

СЕДМИ „А“ КЛАС

СЕДМИ „Б“ КЛАС

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ДИГИТАЛНА МАТЕМАТИКА – ИУЧ ВЪВ ВТОРИ „А“ КЛАС

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ДИГИТАЛНА МАТЕМАТИКА – ИУЧ ВЪВ ВТОРИ „Б“ КЛАС