УЧЕНИК НА ГОДИНАТА

Анна Драганчева от VIIА клас е наградената ученичка от ОУ „Братя Миладинови“ на тържествената церемония пред Доходното здание на традиционното награждаване на изявени ученици от страна на Община Русе.
Анна участва в подготовката и представянето на различни събития и чествания в училище. Носител е на много грамоти и награди от различни регионални и национални конкурси.