УЧЕНИЦИ ОТ ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА ОУ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“ СЕ ГРИЖАТ ЗА ГРАДИНКИТЕ В УЧИЛИЩЕ

Петокласниците с класен ръководител господин Борислав Чаушев, учениците от VI а с класен госпожа Николинка Петрова, от VI б с класен госпожа Галина Александрова и от VII а с класен госпожа Гергана Георгиева оформиха свои пространства около засадените миналата година дървовидни ружи в двора на училището. Изчистиха тревата, прекопаха около дръвчетата и ги оградиха с камъчета. Децата от Vб клас засадиха топола. Всички се ангажираха всяка седмица да почистват градината и да поливат, защото знаят, че най-голямо удовлетворение получаваме, когато се трудим и полагаме грижи за това, което сами сме създали.