Ученици получиха сертификат по проект „Успех“ на МОМН

В ОУ “Бр. Миладинови“ на посещение бе директорът на Дирекция „Достъп до образование и подкрепа за развитие“ в МОМН г-жа Пенка Иванова. Заедно с началника на РИО – Русе г-н Райнов и ст. експерт Росица Георгиева те се запознаха с работата на част от сформираните групи в училището по проекта „Успех“ на МОМН. От общо шест групи, работата на учениците е била наблюдавана в три от тях : Млад конструктор, Квилинг за деца и Торцевание / причудливи картини/ направени от деца.

Представянето на учениците от ОУ “Братя Миладинови“ е получило подобаваща оценка. Всички занимавали се в групите са получили сертификати за придобитите от тях умения.