Ученически съвет

УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

УЧЕБНА 2018 / 2019 ГОДИНА

Председател                                     

Членове:                      V „а“  клас    

                                    VІ „а“ клас      

                                                                   

                                    VІІ „а“ клас   

                                                                  

                                   

През настоящата учебна година Ученическият съвет работи по утвърдена програма, приета на първото заседание през м. септември. Ръководител на УС е г-жа Калина Димитрова. Учениците изготвят табла, участват в подготовката на празници, при работа по проекти, участия в конкурси. Основна задача през тази учебна година за УС е разяснителната работа по екологични теми сред учениците. През м. февруари започва подготовката за Деня на самоуправлението, който ще се проведе през м. май. До края на учебната година предстоят концерти, състезания и викторини, дни на отворените врати на училището.