Училищен вестник

Училищен вестник, издаден по повод 100 – годишният юбилей на училището