УЧИЛИЩЕН КРЪГ ОТ СЪСТЕЗАНИЕТО ПО БДП

На 16.01.2024 г. от 15.30 ч. във физкултурния салон се проведе училищният кръг от състезанието по БДП за майсторско управление на велосипед. В него взеха участие 8 съсезатели  от 5,6 и 7 клас, разпределени в 2 отбора. Комисия с председател Крум Крумов оцени техните знания и умения в 2 модула. Участниците решаваха тест с теоретични задачи за 25 минути и преминаха през трасе , съставено от 6 упражнения за велосипед. Най-добре на теоретичния тест и на трасето се представи Ивайло Иванов от 6 „а“ клас с общо 38 точки , следван от Денислав Севимов от същия клас , постигнал общо 36 точки. Единствената участничка- Ирина Георгиева от 7Б клас се представи сравнително добре  с общо 27 точки.

Поради времето на провеждане и заетостта на учениците публиката не успя да проследи цялото състезание, а само практическия модул, а климатичните условия не бяха подходящи за площадката по БДП.