ЦВЕТЯ В УЧИЛИЩНИЯ ДВОР

Третокласниците от ОУ „Братя Миладинови“ с класен ръководител госпожа Нели Пенчева засадиха красиви цветя в градинката зад училището. Детските ръце помогнаха за облагородяването на дворното пространство, за да бъде още по-приятно мястото за отдих. Учениците работиха с голям ентусиазъм и въодушевление. Те ще имат възможност да полагат грижи за своите растения и да се учат на отговорност и любов към природата.