ЧЕСТИТА БАБА МАРТА

Учениците със специални образователни потребности заедно с ресурсните учители изработиха мартенички. На 1.03. рано сутринта Баба Марта изпрати своята внучка и нейните помощници в ОУ „Братя Миладинови“, които вързаха мартенички на учениците от I до VII клас и техните учители. Специално благодарим на Анна Драганчева от VIIA клас, представител на ученическия съвет, за помощта и в ролята на внучката на Баба Марта.