Работа по проекти

Училище ОУ „Братя Миладинови“ от месец март 2021год. работи по проект „Равен достъп до училищно образование в условие на криза“. Проектът цели да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес. Те са пряко свързани с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и са свързани с техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда. Важен приоритет е пълното осигуряване на достъп за всички ученици до виртуална класна стая в условията на продължителна пандемия. Чрез проекта образователната система следва да осигури равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети за всички образователни етапи.

 

Проект по секторна програма „Коменски“ 2012 – 2014 година

TELLING STORIES – CULTURAL AND LINGUISTIC DIVERSITY WITHIN EUROPE

1. ЗА ПРОЕКТА

Проекта стартира 2012 година. Целта на проекта е да представим културното и езиково наследство на държавите – партьори. Учители и ученици от Испания, Словакия, Полша, Турция и България разработика истории за историческото си минало, традиции и обичаи.

Всички се уверихме, че в различията можем да открием и единтичност в културното ни наследство.  Историческото минало на европейските страни доказа, че има единство в многообразието. Участвайки в работата по проекта, учители и ученици се почувстваха граждани не само на България, но и на Европа.

2. ЕЛЕКТРОННА КНИГА

Съдържа общо сто тродиции и обичаи, представени от страните-партньори. Историите са написани на родния език на всяка страна и преведени на работния език – английски. Книгата е илюстрирана със снимки и рисунки на учениците.

3. РЕЧНИК

Речникът е разработен в два варианта – брошура и аудио-визуален формат. Съдържа най-популярни изрази и фрази на английски език, които са преведени на родния език на училищата-партньори. За по-голяма лекота при изучаване на тези думи и фрази сме подготвили и аудио-визуален формат на речника.

Полско-английски речник

4. КОНЦЕРТ В ПЛЕНАРНА ЗАЛА

Като елемента за популяризиране на проекта пред Русенската общественост, направихме представяне в Пленарна зала към Община Русе. На сцена бяха представени някои от традициите и обичаите на страните-партньори. Звучаха български песни и танци.

 

5. ПОСРЕЩАНЕ НА СТРАНИТЕ-ПАРТНЬОРИ В БЪЛГАРИЯ

През април 2013 година беше осъществена мобилност при която нашето училище беше домакин. Учениците на ОУ“Братя Миладинови“ направиха концерт в аулата на училището. На импровизираната сцена бяха представени танци, обичаи и истории от България, Словакия и Турция.

6. КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ

За всички срещи по проекта, учениците изработиха презентации за различни обичаи и традиции, които по-късно бяха поместени в електронната книга.

Кратка презентация, предствяща страната ни


Презентация, представяща български обичаи и традиции

7. ОБИЧАИ И ТРАДИЦИИ НА СЦЕНАТА В РИМАВСКА СОБОТА, СЛОВАКИЯ

Дванадесет ученици от ОУ“Братя Миладинови“ участваха в мобилност в град Римавска Собота, Словакия. На сцената бяха представени два пролетни обичая. Предлагаме Ви снимков материал.

This slideshow requires JavaScript.

8. РАБОТНИ АТЕЛИЕТА В ОУ“БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“

УЧЕНИЦИ В АТЕЛИЕТА ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО, МУЗИКА, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕМАТИКА

This slideshow requires JavaScript.

РАБОТНА СРЕЩА НА КОЛЕГИ В ОУ“БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“

This slideshow requires JavaScript.

 

9. ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТА

Created by Readiris, Copyright IRIS 2009  polski-novini

This slideshow requires JavaScript.

10. ТРАЙНИ ПРИЯТЕЛСТВА МЕЖДУ УЧЕНИЦИ

This slideshow requires JavaScript.

11. ТРАЙНИ ПРИЯТЕЛСТВА МЕЖДУ КОЛЕГИ

This slideshow requires JavaScript.

Проект по секторна програма „Коменски“ 2008 – 2010 година „Европейски истории“ 

Тема на проекта „Европейски истории“ с участници от шест европейски държави – Белгия, България, Великобритания, Германия, Испания, Полша и Турция. Гостуване в Испания

This slideshow requires JavaScript.

Гостуване в Турция

This slideshow requires JavaScript.

Проекти с Румъния

cbcПроекти по програма „ФАР“ с 4-то основно училище „Михай Еминеску“, град Гюргево

1. Първи проект на тема „Изкуството, което ни сближава“ 2002 – 2003 г. Направленията, по което се реализира проекта: • Комуникация • Изобразително изкуство • Музика По проекта работиха 3 учители и 30 ученици. 2. Втори проект на тема „Дъга през Дунава“ 2003 – 2004 година Направленията, по което се реализира проекта: • Комуникация • Изобразително изкуство • Музика • История По проекта работиха 5 учители и 50 ученици. 3. Трети проект на тема „Приятели на синята планета“ („Prietenii planetei albastre“) 2005 – 2006 г.

This slideshow requires JavaScript.

Проекти с Германия

Проект на тема „Спасяването на 50 000 евреи по време на Втората световна война в България“.

fippev Участници по проекта – „Училище под дърветата“, град Берлин и ОУ „Братя Миладинови“ – Русе, както и неправителствени организации. Описание на проекта: Младите хора от Русе и от Берлин, се запознаха преди и по време на младежкия обмен в Берлин със съдбата на евреите, ромите и синтите по време и след Втората световна война в Германия и България. По време на проекта бяха направени интервюта, а изследванията записани на видео. Така бяха създадени филми, които могат да бъдат използвани в училищата за обучение. Важен въпрос е това, което младите хора могат сами да се направят в техните училища и в окръжаваща ги среда срещу антисемитизма и антициганизма. По проекта работиха 2 учители и 20 ученици. Грамота за участие: urkunde