1 НОЕМВРИ – ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

В Деня на народните будители, второкласниците от ОУ „Братя Миладинови“ се научиха да отдават почит на делото на книжовниците, просветителите и борците за национално освобождение. Учениците вече знаят, че българските будители са съхранили през вековете духовните ценности на нацията и нейния морал. Запалената светлинка на знанието и словото живее в децата, за да я пазят и никога да не угасва, защото те я носят в малките си сърца!