101 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА ИВАН ВАЗОВ

101 години от смъртта на Патриарха на българската литература Иван Вазов
„И аз на своя ред ще си замина,
трева и мен ще расне над прахът.
Един ще жали, друг ще ме проклина,
но мойте песни все ще се четат.“
Стихотворението изпълнява Мария Иванова от 7а клас.