110 ГОДИНИ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“

Отбелязваме седмица, посветена на 110-годишнината на нашето училище.

ОУ „Братя Миладинови“ е открито на 24 октомври 1911 г. като начално училище със 158 ученици и 4-ма учители. На 12 януари 1912 г. то получава своето име. Първоначално се помещава в малка сграда, състояща се от шест стаи. През 1931 г. училището става основно. 50-те и 60-те години се построява първо ново крило, а след това и нова училищна сграда. През 1986 г. ОУ „Братя Миладинови“ получава орден „Кирил и Методий“ – I степен. За учебната 1986/1987 година Министерството на народната просвета и Централният комитет на Съюза на българските учители удостояват  училището със званието „Образцово“ – единствено от основните училища в Русе.

 

Подробна историческа справка за ОУ „Братя Миладинови“

1911 / 1912

Училището в Летния квартал е отркрито на 24.10.1911 г. като начално училище със 158 ученици и 4 учители. На 12.01.1912 година то получава името „Братя Миладинови“. Пръв директор е Анастас Игнатов.

1912 / 1913

Основана е ученическата библиотека със седем детски списания.

1914 / 1915

Така се поставя началото на родителските срещи.

1920 / 1921

Със заповед на Русенска окръжна училищна инспекция Народното първоначално училище в махала „Тракция“ става клон на училище „Братя Миладинови“.

1930 / 1931

Годината започва с 313 ученици, разпределени в 8 паралелки (от 33 до 48 ученици в клас). През м. юли започва строеж на пристройка и надстройка.

1931 / 1932

На 1.10.1931 г. V-та прогимназия се премества в сградата на първоначално училище „Братя Миладинови“ и се сформира V-то основно училище „Братя Миладинови“.

1942 / 1943

На 21.03.1943 г. на тържество се освещава училищното знаме, изработено от учителя по рисуване Лукан Цоков. Кръстник на знамето става областния училищен инспектор Асен Прахов.

1954 / 1955

Построено е ново крило с 11 класни стаи. Училището се преобразува в 4 ССУ (средно смесено училище) „Братя Миладинови“.

1955 / 1956

Учениците са 1228 – в две детски градини – 85, десет паралелки в начален курс – 410 ученици, осем в среден курс – 338 ученици и единадесет в горен курс с 395 ученика.

1956 / 1957

На 25.05.1957 г. е абитуриенската вечер на първия випуск.

1960 / 1961

Недостиг на класни стаи. Започва строежа на нова сграда на ул. „Комсомолска“.

1961 / 1962

Училището е най-голямо – учениците са 1489.

Отбелязан е 50-годишният юбилей на училището.

1962 / 1963

Горният курс се премества в новата сграда на ул. „Комсомолска“. Престава да съществува средно смесено училище „Братя Миладинови“. В старата сграда остава основно училище „Братя Миладинови“.

1970 / 1971

През месец декември се прави първа копка на основите на нова пристройка.

1972 / 1973

На 08.03.1973 г. тържествено се открива новата сграда – на 4 етажа са разположени 9 класни стаи, 3 кабинета (физика, химия, биология), физкулутрен салон, детски градини.

1974 / 1975

Открива се столът, в който се осигуряват закуски за 300 деца и обяд за 200.

1977 / 1978

За директор е назначена Радка Златинова, която заема тази длъжност до пенсионирането си през 1991 година.

1985 / 1986

С указ № 1671 от 14.02.1986 г. училището е наградено с орден „Кирил и Методий“ – 1-ва степен.

Отбелязан е 75-годишен юбилей на училището.

1986 / 1987

Училището е удостоено със звание „Образцово“ – единствено от основните училища. Сред гимназиите е удостоена АЕГ „Гео Милев“, сред техникумите – ТЕ „Никола Вапцаров“.

1992 / 1993

Директор на училището става Мария Стефанова, останала на тази длъжност до пенсионирането си през 1999 г.

1999 / 2000

За и.д. директор е назначена Пенка Фучеджиева.

2000 / 2001

С решение на Общински съвет е закрито основно училище „Стефан Караджа“. От началото на учебната година учениците му са преместени в училище „Братя Миладинови“.

2001 / 2002

На 6.03.2001 г. се провежда конкурс за директор на училището, който е спечелен от Мария Димитрова.

На 7.12.2001 г. с тържествен концерт се отбелязва 90-годишнината на училището.

През 2002 година училището участва в първият си съвместен проект по трансгранично сътрудничество с четвърто основно училище „Михай Еминеску“ – град Гюргево, Румъния.

2006 / 2007

На 1.11.2006 г. ОУ „Братя Миладинови“ отпразнува своята 95-годишнина. Открита е зала „Европа“. Училището вече е работило по 3 проекта по трансгранично сътрудничество България – Румъния и един проект с училище в Берлин, Германия.

2009 / 2010

Училището партнира по програма „Комениус“ на ЕС заедно с още 5 училища от Белгия, Великобритания, Германия, Испания, Полша и Турция.

2020/2021

За директор на училището е назначен Камен Минков.

This slideshow requires JavaScript.