112 ГОДИНИ ОУ“БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“

С презентация, посветена на 112 годишнината на ОУ „Братя Миладинови“, започна седмицата на народните будители. На 24.10. – датата, на която нашето училище е отворило вратите си за първи път, първи я представиха учениците от VIIA клас. Участниците  по „Русезнание“ също се възползваха от  възможността да се запознаят с нея. Те разгледаха и музейната сбирка във фоайето на училището. На 25.10. в Часа на класа почти всички класове се включиха в 10-минутката на будителите .