16 НОЕМВРИ СВЕТОВЕН ДЕН НА ТОЛЕРАНТНОСТТА

Датата 16-ти ноември се чества като световен празник от 1996 г., когато на събрание на ООН се приема Декларация за принципите на толерантността.
Празникът беше отбелязан от учениците от VIБ клас, с класен ръководител г-н Борислав Чаушев. Първо учениците се запознаха с информация относно честването на празника, какво е толерантност и как да бъдем толерантни. След беседата с помощта на класния ръководител бе изработено табло, на което децата подредиха логото на празника като оставиха отпечатъци от своите ръце. Прочетоха и десетте златни правила за толерантност, които окачиха на видно място в класната стая, за да бъдат винаги добри и толерантни. Защото това е Да бъдеш ЧОВЕК!