175 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ХРИСТО БОТЕВ

Отбелязахме 175 години от рождението на големия български поет, публицист, общественик и революционер Христо Ботев.
Ученици от прогимназиален етап заедно с учителите от методическото обединение на хуманитарните и обществените науки подготвиха специален кът, в който подредиха различни издания на Ботевата поезия и публицистика, както и табла със стихотворения, емблематични цитати и пощенски марки с лика на поета.