18 МАЙ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА МУЗЕИТЕ

По случай Международния ден на музеите първокласниците и техните по-големи съученици от втори, трети и четвърти клас от училище „Братя Миладинови“ посетиха Еко музей с аквариум в Русе. Учениците изслушаха беседата за многообразието на животинските видове и защитените територии по поречието на река Дунав. Разгледаха залата, свързана с блатните обитатели, както и лодките, с които хората са ходели на риболов в миналото. Пренесоха се в праисторическите времена, като видяха кости на мамути и мастодонти, но разбира се най-впечатлени бяха от макета на косматия мамут в неговия естествен размер. Разнообразието на препарирани животни също бе много интересно. Музейните колекции от кантари, радиоапарати, телевизори, пишещи машини, макети на кораби и други ги пренесоха в една различна епоха, непозната за тях, но доста интересна. Учениците научиха, че много неща, които са се появили в България, са започнали за първи път именно в нашия роден град – първата ЖП линия, първата пивоварна фабрика, първото именуване на улици и много други.