МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДЕТСКАТА КНИГА

Ученици от IIIБ и IVA заедно със своите класни ръководител г-жа Жекова и г-жа Пенчева посетиха Регионалната библиотека „Любен Каравелов“.  Поводът бе Международния ден на детската книга, който се отбелязва на 02.04. всяка година. Децата  разгледаха с интерес отделите на библиотеката и видяха отблизо най-малката и най-тежката книга, които се съхраняват там. Бяха впечатлени от най-дългата книга за деца, която им бе показана, както  и от различните енциклопедии и приказки, прочетени със специални 3D очила. Включиха се в Седмицата, посветена на Маратона на четенето с четене на забавни анекдоти. Всеки от тях получи читателска карта. Учениците си обещаха, че ще бъдат верни читатели на библиотеката и си тръгнаха с обещанието, че пак ще дойдат в този приказен свят.