22 АПРИЛ – ДЕН НА ЗЕМЯТА

Денят на Земята се отбелязва всяка година на 22 април.  Целта е да привлече вниманието на хората към замърсяването на природата.
Днес учениците от IБ клас изгледаха интересна презентация и се учиха да събират разделно отпадъци. С помощта на своя класен ръководител, учениците изработиха табло, което указва какво още можем да направим за Земята. Отбелязването продължи и на открито: засадени цветя, поляти дръвчета и почистен училищен двор – това са само малка част от нещата, които можем да правим за опазване на нашата планета.
Пазете природата, за да бъдат щастливи всички хора по Света!