24 МАЙ – ДЕН НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ

This slideshow requires JavaScript.

В ОУ „Братя Миладинови“ празникът започна в радостна атмосфера, с изключително вълнение и оживление  под звуците на безсмъртния химн на Кирил и Методий .

24 май е личен празник за всеки българин!

Той ни върща към спомена – от първата научена буква до книгата, която ни е развълнувала и ни е накарала да се преклоним пред таланта. Днес изразяваме своята признателност към делото на светите братя чрез хубавите стихове, изречени с любов. С цветя в ръце, с много усмивки и песни за Кирил и Методий ние показваме своето отношение към този велик празник .

 В Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост позволете ми да засвидетелствам признателност и  уважение към всички настоящи и бивши учители и ученици на ОУ „Братя Миладинови”

                                          Честит празник!