ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ

This slideshow requires JavaScript.

На 9 май за поредна година се проведе Ден на ученическото самоуправление по идея на Ученическия съвет.

Предварителната подготовка даде отлични плодове. За всеки участник беше интересно и трудно да застане на различна позиция от тази да бъде ученик. 

Еми Доковска научи колко много правилници, закони и заповеди са свързани с работата на директора.

Елисавета и Десислава от VІІІ клас изпълниха съзнателно задълженията си на касиер и домакин. 

За Асен от VІ клас професията на счетоводител неочаквано се оказа много привлекателна. Желанието му отново да влезе в тази роля ясно показва интереса му. 

Учители по БЕЛ бяха Атина от V клас, Ивайла от VІ клас и Християн от VІІІ клас. Отнесоха се отговорно, дори бяха доста взискателни към съучениците си. Бързо влязоха в крак с проверката на домашната работа, припомнянето на предишния и представянето на новия урок.

В началото на деня директорът г-жа Мария Димитрова насърчи заместващите учители да вложат сърце и добра воля в новите си роли, а след края на часовете ги поздрави за положените усилия.  Изявиха се в нова светлина момчета и момичета, които сами не очакваха какво изпитание им предтои. Денят на самоуправлението стана ден на взаимната помощ между учители и ученици, ден на разбирателството и засимване на интереса и уважението към труда на преподавателя.