6 МАЙ – ДЕН НА ХРАБРОСТТА

6 май-ден на храбростта, Ден на Русе
Свети Георги Победоносец е един от най-уважаваните светци на българите. Счита се за покровител на овчари, земеделци и войската. Тъй като една от най-старите църкви в Русе носи неговото име, този ден е избран за празник на града ни. Тогава е свършвала и традиционната русенска тарла.
По този повод ученици от VIIБ клас представиха празника с интересни факти и събития, подредени в две презентации. Първата е посветена на Деня на Русе, представена от Мариела Георгиева, втората – на Гергьовден – деня на храбростта, представена от Симона Гецова. На таблото на третия етаж в училище е подредена изложба от оцветени от ученици от училището икони на светеца.