Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

 

ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ  I„А“КЛАС              03.06.-14.06.2019 г. 

ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ  II„А“КЛАС            03.06.-14.06.2019 г. 

ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО  МАТЕМАТИКА

НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ  II„Б“КЛАС           03.06.-14.06.2019 г. 

ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ  III„А“КЛАС          03.06.-14.06.2019 г.   

ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ  III„Б“КЛАС          03.06.-14.06.2019 г. 

ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ  IV„А“КЛАС         09.05.-29.05.2019 г. 

ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ  V„А“КЛАС         17.06.-08.07.2019 г.

ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО  МАТЕМАТИКА

НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ  V„А“КЛАС         18.06.-02.07.2019 г. 

 

 

24 МАЙ – ДЕН НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ И БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА

С тържествен концерт беше отбелязав 24 май – Денят на славянската писменост и българската просвета и култура. Всички класове представиха своя програма от песни, стихо и танци. Наградени бяха ученици, изявени в национални конкурси и състезания.

По традиция беше връчена награда „Ученик на годината“ на Анжелина Донева-ученичка от пети клас. 

 

This slideshow requires JavaScript.

СПОРТЕН ПРАЗНИК

This slideshow requires JavaScript.

  На 23.05.2019г в училището се проведе спортен празник като част от инициативата „Без тютюнев дим“. Третокласниците се включиха в него , като организираха състезание за майсторско управление на тротинетка. Състезателите трябваше да изминат обозначения маршрут, като преодолеят скоростната отсечка, „осморката“, „змейката“ и движението по права линия. По-старателни се оказаха момичетата. Те преодоляха препятствията без нарушения, макар не така бързо, като момчетата. Заслужено първо място спечели Катерина от ІІІ „А“клас.

 Растете здрави, силни и сръчни, далече от цигарите и наднорменото тегло!