Очакваме Ви!

Уважаеми родители,

Скъпи ученици,

Ръководството и учителите на ОУ „Братя Миладинови“ Ви каним в утрешния ден да открием новата учебна година.

Всички ние с трепет и вълнение, очакваме красиво украсените стаи в училище да се изпълнят със смях, веселие, нови приятелства, игри и копнеж за знание.

Заповядайте от 9:00 часа в двора, за да открием учебната година за учениците от 1-4 клас, а за учениците от 5-7 клас тържеството ще започне от 9:45 часа.

Прочети още

КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСИЯ ЕКИП

Тридневно обучение на Златни пясъци се проведе за педагогическите специалисти от ОУ „Братя Миладинови“ по проект BG05M20P001-2.010-0001 “Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ на тема „Мотивацията в учебния процес – техники и приложение. Бърнаут.“ Обучението премина при отлична атмосфера, много положителни емоции и ведра обстановка, в условия на активна обучителна дейност, благодарение на лектора Росен Хаджиев. Екипът на ОУ „Братя Миладинови“ показа изключителна подготвеност за работа в екип, показана при практическите занятия, които завършиха с изработването на постери и презентирането им.

НАГРАДА ОТ КОНКУРСА „БОГ Е ЛЮБОВ“

Първа награда взе Анжелина Донева на националния кръг на конкурса „Бог е любов“ в категория приложни изкуства, организиран от МОН.

Седмокласничката, която завърши основното си образование с пълен отличен и се представи блестящо на външните оценявания, получи поредното си и последно признание като възпитаник на ОУ „Братя Миладинови“. Пожелаваме на Анжелина да бъде все така целеустремена и успешна в следващия етап на своето обучение.

 

Ивайло Иванов, ученик от IIIа клас в ОУ „Братя Миладинови“ бе награден с I място за възрастова група III – IV класв XIX Национален конкурс „Бог е любов“ за учебната 2020/2021 година. Ученикът участва с авторско стихотворение „Бог е любов“ в раздел „Литературни творби“.