ВАЖНО за Електронното обучение

От 4.01.2021 г. учениците от 1 – 4 клас включително се връщат на училище в присъствено обучение.

За учениците от 5 – 7 клас обучението продължава в електронна среда до 31.01.2021 г. по Заповед № РД09-3610 от 31.12.2020 г. за организиране на обучението на учениците от 5 до 12 клас от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии

Заповед на Министъра на Образованието и науката 

За вас, ученици и родители!

Във връзка с усложнената епидемична обстановка и Заповед на Министъра на здравеопазването от 25.11.2020 г. всички ученици от I до VII клас  преминават  в обучение в електронна среда от разстояние за периода 30.11. – 21.12.2020 г. вкл.

Начало на учебните часове в осем часа.

 График  на  часовете    I-IV клас / продължителност на уч. час 20 мин., междучасие 20 мин.

След втория час 30 мин.  голямо междучасие

 1. 08:00 – 08:20
 2. 08:40 – 09:00
 3. 09:30 – 09:50
 4. 10:10 – 10:30
 5. 10:50 – 11:10
 6. 11:30 – 11:50

График  на  часовете   V -VII клас / продължителност на уч. час 30 мин., междучасие 10 мин.

След втория час 20 мин.  голямо междучасие

 1. 08:00 – 08:30
 2. 08:40 – 09:10
 3. 09:30 – 10:00
 4. 10:10 – 10:40
 5. 10:50 – 11:20
 6. 11:30 – 12:00
 7. 12:10 –12:40

График  на  часовете  на ЦОУД  I-IV клас / продължителност на уч. час 20 мин., междучасие 20 мин . /

 1. 13.30 – 13.50
 2. 14.10 – 14.30
 3. 14.50 – 15.10
 4. 15.30 – 16.00

График  на  часовете  на ЦОУД  V-VII клас / продължителност на уч. час 30 мин., междучасие 10 мин. /

 1. 13.30 – 14.00
 2. 14.10 – 14.40
 3. 14.50 – 15.20
 4. 15.30 – 16.00

ВАЖНО!

Във връзка с усложнената епидемична обстановка, днес – 11.11.2020 г., се проведе заседание на Областния оперативен щаб, на което се взе решение всички ученици от V до VII клас, обучаващи с в училищата на територията на Област Русе, да преминат в обучение в електронна среда от разстояние за периода 12.11. – 20.11.2020 г. вкл.