Пролетен празник в ОУ „Братя Миладинови“ днес

Пролетен празник се проведе в ОУ „Братя Миладинови“ днес. В късната утрин на 25 март, ден в който православните тази година празнуват Благовещене, ученици и учители от училището са съпричастни към хубавите традиционни пролетни празници. Още от фоайето на школото ни посрещат специално подредени маси, напомнящи за предстоящите Великденски празници. Подредбата на цветя, пъстренето на яйца и изработването на красиви и необичайни пролетни картички, излизащи от ръцете на ученичките от 6 и 7 клас, приковават вниманието. От физкултурния салон се носят песни и глъч на по малките ученици. Те са се приготвили в новите си национални носии, за да танцуват и пеят. Под звуците на хоровода те ни показаха фолклорни елементи свързани с празниците: Благовец, Лазаруване и Цветница. Така учителите подходящо са режисирали празника – Ден на отворените врати, който традиционно се провежда тук всяка пролет. /на снимките днес/

Випуск’74 се завръща в „Братята”почти четири десетилетия по-късно

Инициативна група от випуск’74 на ОУ „Братя Миладинови“-Русе организира среща на випуска на 11 юни 2011 г. от 15 ч в училището. Инициативата на порасналите ученици се превръща в естествена част от тържествата, посветени на две значими годишнини – 100 години от основаването на училището и 150 години от издаването на сборника „Български народни песни“ на братя Миладинови. Прочети още

ОУ „Братя Миладинови“ започва работа по ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора“

logo-uspehОУ „Братя Миладинови“ започва работа по ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Целите на схемата за безвъзмездна финансова помощ са:

• създаване на условия за развитие на потенциала на всяко дете за осигуряване на възможности за физическо, интелектуално и личностно развитие, пълноценна социална интеграция и последваща професионална реализация;

• подобряване на достъпа до образование и обучение чрез разнообразяване и разширяване на извънкласните и извънучилищните дейности, свободното време на учениците и превенция на отпадането от училище;