Кметът Пламен Стоилов се срещна с преподаватели и ученици от 5 европейски страни

Кметът Пламен Стоилов се срещна с преподаватели и ученици от 5 европейски страни – Полша, Испания, Словакия, Турция и Франция. Те са в Русе по покана на ОУ „Братя Миладинови“. Училището е партньор по проект „Тelling stories – cultural and linguistic diversity within Europe“, който се реализира по програма „Коменски“. В рамките на проекта, деца от различни страни, представят в снимки, филми и разкази на своите връстници обичаи и традиции от своята държава. Целта е да се идентифицират допирните точки и различията на културите на европейските страни.

Г-н Стоилов приветства гостите и сподели радостта си от възможностите, които дават международните проекти за създаване на контакти, опознаване на различните култури и сближаване на народите.

Въпросите на гостите бяха насочени към организацията на работата на администрацията и Общинския съвет, броя на общинските съветници, отговорностите, които има общината към училищата и др. Преподавателите споделиха радостта си от възможността да посетят Русе и да се запознаят с неговите традиции.

Директорката на ОУ „Братя Миладинови“ Мария Димитрова благодари на кмета за подкрепата, която Община Русе оказва на училищата и акцентира на доброто сътрудничество между ръководството на училището и местната власт.

Вашият коментар