Клуб „Виртуален пътешественик” пътешества из Европейският съюз

Учениците, участници в клуб „Виртуален пътешественик” през тази учебна година пътешестваха в Европейския съюз. Своите впечатления те споделиха в презентации. Първата тема по която работиха беше „Дунав – синьото сърце на Европа”. „Посетихме” всички държави през които тече реката, научихме за тяхното население, столици, промишленост. Вторият етап включи изработване на презентации за училищата на нашите партньори по проекта на Секторна програма Коменски. Учениците се запознаха чрез интернет с градовете в които се намират тези училища, с държавите. Накрая през м. април имаха възможност да споделят своите виртуални впечатления и на живо при проведената в училището ни среща по проекта. Техни гости бяха ученици от Полша, Испания, Словакия и Турция.

Вашият коментар