Европейският ден на спорта бе отбелязан в двора на ОУ “Братя Миладинови“

Европейският ден на спорта

На 30.09. в двора на ОУ“Братя Миладинови“ се проведоха иницитиви  за отбелязване на Европейския ден на спорта в училище. Участваха всички ученици от първи до осми клас. 

Състезания и надпревари:

Първи и втори клас играха подвижни игри с топки, въжета и обръчи.

Трети и четвърти клас проведоха турнир по „Народна топка“.

Момичетата от пети и шести клас участваха в състезание по бадминтон.

Момичетата от седми и осми клас проведоха турнир по „Тенис на маса“

Момчетата от пети до осми клас проведоха турнир по футбол между класовете.

След състезанията бяха раздадени награди.

Всички спортуваха и се забавляваха. Имаше само победители, защото всички спортуваха!

Бившият възпитаник на училището Владислав Иванов, който е докторант в Русенския университет, дари две футболни врати, които да направят играта на учениците още по-реалистична. Владислав иска по този начин да благодари на първото си училище, като след разговор с директора г-жа Димитрова се решава именно с врати за футбол. Той е щастлив да види всички тези деца да се радват толкова на заниманията на открито в двора на училището.

За презентацията е нужен JavaScript.

Днес бе даден старт на Новата учебна година!

нова учебна година 2019

За поредна година ОУ Братя Миладинови Русе отвори своите врати за любознателните си ученици. По традиция, празникът днес започна съ тържествена церемония, която включваше рецитиране на стихотворения, пеене на песни и официално посрещане и изпращане на знамето на училището.

Още един първи клас започна от тази година да учи в русенското училище.

Директорът г-жа Димитрова пожела на всички на добър час и попътен вятър!

Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

 

ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ  I„А“КЛАС              03.06.-14.06.2019 г. 

ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ  II„А“КЛАС            03.06.-14.06.2019 г. 

ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО  МАТЕМАТИКА

НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ  II„Б“КЛАС           03.06.-14.06.2019 г. 

ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ  III„А“КЛАС          03.06.-14.06.2019 г.   

ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ  III„Б“КЛАС          03.06.-14.06.2019 г. 

ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ  IV„А“КЛАС         09.05.-29.05.2019 г. 

ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ  V„А“КЛАС         17.06.-08.07.2019 г.

ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО  МАТЕМАТИКА

НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ  V„А“КЛАС         18.06.-02.07.2019 г.