Випуск’74 се завръща в „Братята”почти четири десетилетия по-късно

Инициативна група от випуск’74 на ОУ „Братя Миладинови“-Русе организира среща на випуска на 11 юни 2011 г. от 15 ч в училището. Инициативата на порасналите ученици се превръща в естествена част от тържествата, посветени на две значими годишнини – 100 години от основаването на училището и 150 години от издаването на сборника „Български народни песни“ на братя Миладинови. Прочети още

ОУ „Братя Миладинови“ започва работа по ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора“

logo-uspehОУ „Братя Миладинови“ започва работа по ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Целите на схемата за безвъзмездна финансова помощ са:

• създаване на условия за развитие на потенциала на всяко дете за осигуряване на възможности за физическо, интелектуално и личностно развитие, пълноценна социална интеграция и последваща професионална реализация;

• подобряване на достъпа до образование и обучение чрез разнообразяване и разширяване на извънкласните и извънучилищните дейности, свободното време на учениците и превенция на отпадането от училище;