Ваканции

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2021/2022 година:

Ваканции за учебната 2021/2022 година

30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл.  есенна
24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл.  коледна
01.02.2022 г. – междусрочна
01.04.2022 г. 10.04.2022 г. вкл.  пролетна за I – VII клас

Неучебни дни за учебната 2021/2022 година

18.05.2022 г. – ДЗИ по БЕЛ
20.05.2022 г. – втори ДЗИ

Дни за провеждане на НВО в VII клас и на X клас

14.06.2022 г. – НВО по БЕЛ в края на VII клас и X клас
16.06.2022 г. – НВО по математика в края на VII клас и X клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:

04.02.2021 г. – I – VII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:

31.05.2022 г. – I – III клас (14 учебни седмици)
15.06.2022 г. – IV – VI клас (16 учебни седмици)
30.06.2022 г. – VII – XI клас (18 учебни седмици)