Ваканции

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2022/2023 година:

Ваканции за учебната 2022/2023 година

29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл.  есенна
24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл.  коледна
01.02.2023 г. – 05.02.2023 г. вкл. – междусрочна
08.04.2023 г. 17.04.2023 г. вкл.  пролетна за I – VII клас

Неучебни дни за  учебната 2022/2023 година

19.05.2023 г. – ДЗИ по БЕЛ
23.05.2023 г. – втори ДЗИ

Дни за провеждане на НВО в VII клас и на X клас

13.06.2023 г. – НВО по БЕЛ в края на VII клас и X клас
16.06.2023 г. – НВО по математика в края на VII клас и X клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2022/2023 година:

06.02.2023 г. – I – VII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:

31.05.2023 г. – I – III клас (14 учебни седмици)
15.06.2023 г. – IV – VI клас (16 учебни седмици)
30.06.2023 г. – VII – XI клас (18 учебни седмици)