Външно оценяване

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

ЧЕТВЪРТИ КЛАС

Български език и литература              27 май 2024 г.  начало 10:00 часа

Математика                                                 28 май 2024 г.  начало 10:00 часа

 

СЕДМИ КЛАС

Български език и литература               19 юни 2024 г.  начало 9:00 часа

Математика                                                  21 юни 2024 г.  начало 9:00 часа