График родителски срещи

I „А“ клас – 11 септември 2023  г. – Родителска среща – 17.30 часа

I „Б“ клас – 11 септември 2023  г. – Родителска среща – 17.30 часа

II „А“ клас – 11 септември 2023  г. – Родителска среща – 17.30 часа

II „Б“ клас – 11 септември 2023  г. – Родителска среща – 17.30 часа

III „А“ клас – 11 септември 2023 г. – Родителска среща – 17.30 часа

III „Б“ клас – 11 септември 2023 г. – Родителска среща – 17.30 часа

IV „А“ клас – 11 септември 2023  г. – Родителска среща – 17.30 часа

IV „Б“ клас – 11 септември 2023  г. – Родителска среща – 17.30 часа

V „А“ клас – 02 октомври 2023  г. – Родителска среща – 17.30 часа

VI „А“ клас – 02 октомври 2023  г. – Родителска среща – 17.30 часа

VII „А“ клас – 02 октомври 2023  г. – Родителска среща – 17.30 часа

VII „Б“ клас – 02 октомври 2023  г. – Родителска среща – 17.30 часа

Дневен ред:

  1. Отчитане на резултатите от входните нива и дисциплината на учениците.