Прием в първи клас

school.ruse-bg.eu/login

 

До всички родители на бъдещи първокласници!

График на дейностите за прием в първи клас в общинските училища на територията на град Русе през учебната 2024/2025 г.

За вас, родители!

ОУ „Братя Миладинови“ обявява прием на ученици в I клас за предстоящата 2024/2025 учебна година.

Заповед на Директора на ОУ „Братя Миладинови“ – Русе, за план-приема през настоящата 2024/2025 учебна година

Правила за прием в първи клас на Община Русе за учебната 2024/2025 година

График на дейностите за прием в първи клас в общинските училище на територията на град Русе за учебната 2024/2025 година

Заповед на директора на ОУ“Братя Миладинови“ за комисия за прием на документи за ученици в първи клас

Район на ОУ „Братя Миладинови“ 

 

Родителската среща за записаните в първи клас за учебната 2024/2025 година ще се проведе през месец юли.

Ефективността на обучението на вашето дете е осигурена по съвременни показатели:

  • обновена МТБ с модерно обзаведени класни стаи, компютърен кабинет, два физкултурни салона, зали за отдих и хранене.
  • целодневна форма на обучение за всяка паралелка от I до VІІ клас.
  • квалифицирани педагогически специалисти с опит, с грижа и внимание към всеки ученик.
  • здраве и физическа активност на учениците в природната среда на Парка на младежта.
  • обучение с електронни учебници чрез мултимедийната система и програма „Енвижън“.
  • активна работа на училището по национални програми на МОН : „Училищен плод“,„Безплатна закуска на учениците от начален етап“

Подаване на заявления –  електронно.

Записване – в канцеларията на училището.

За контакти – град Русе, ул. „Алеи Възраждане“ № 54, телефон 082/84 14 27, bratqmiladinovi@abv.bg

 

Първокласниците по време на учебни занятия

This slideshow requires JavaScript.

Заниманията в стаята за отдих развиват творчеството и въображението на децата

This slideshow requires JavaScript.