Училищни дейности

Работа по проекти

ОУ „Братя Миладинови“ – Русе работи по проекти от 2002 година. Още за проектите.

Извънкласни форми

Актуални извънкласни форми:

Извънкласни форми (архив)

Училището развива много и разнообразни извънкласни занимания за учениците. Учениците от ОУ „Братя Миладинови“ вземат участия в състезания от различни спортове – баскетбол, волейбол, хандбал, тенис на маса, шахмат и футбол. Те участват в ученическите игри, в турнирите „Фокс Кидс“, в коледните турнири по футбол на малки врати. Много добро е представянето на нашите ученици в състезанията по спортно ориентиране и във всички кросове на общината.

Училищен ученически съвет

Училищният ученически съвет е учреден през учебната 2000 / 2001 година като форма на ученическо самоуправление. Сформирането на УС, изборът на състава, структурата и функционирането му се определят от устава на училищния съвет и правилника за организация и дейност.

Осъщественото ученическо самоуправление предоставя възможност на учениците да формират умения за общуване, справяне с проблемни ситуации, вземане на решения и поемане на отговорност. Ученическият съвет е създаден да представлява и защитава интересите на учениците, той се утвърди като партньор на училищното ръководство и учителския колектив при решаване на проблемите, засягащи учениците, а така също и при стимулиране, организиране и подпомагане на творческите им изяви.

Отбор по тенис на маса

Общински първенец за учебната 2006 / 2007 година, винаги в призовите тройки на общински, областни и зонални първенства. Ръководител на отбора е г-н Георги Драганов – учител по физическо възпитание и спорт

This slideshow requires JavaScript.

Волейбол – момичета

Отборът по волейбол – момичета с треньор учителят по физическо възпитание и спорт Климент Бръчков, завоюва през 2006 година призови места в общински и областни първенства. Треньор: Климент Бръчков.

a5

Бадминтон – момичета

Отборът по бадминтон – момичета е завоювал призови места от общински, областни, зонални и републикански първенства и второ място от републиканското първенство през 2003 година. Треньори: Климент Бръчков и Георги Драганов.

a4

Спортни танци

Вече седем години учениците в ОУ „Братя Миладинови“ изучават спортни танци с голямо желание и вдъхновение. Танцът рисува с вълшебната четка на движението звездни надежди, необуздана младост и бурна радост. Танцът рисува в душите на децата нежност, красота и финес.

Незабравими ще останат за учениците радостните спомени и преживените емоции от темпераментните ритми на латино-танците.

This slideshow requires JavaScript.

Фолклорен танцов ансамбъл

От 2002 / 2003 учебна година в ОУ „Братя Миладинови“ учениците имат възможност да изучават хореография под ръководството на хореографа Мъгърдич Астихигян. От учебната 2003 / 2004 година обучението се води по специален учебен план с разширено изучаване на хореография в ЗИП.

Малките танцьори, които работят с голямо желание, са бъдещото попълнение на ансамблите „Найден Киров“, „Русчуклийче“ и други.

This slideshow requires JavaScript.

СИП по математика

През учебната 1987 / 1988 година в ОУ „Братя Миладинови“ се въвежда организирана форма на обучение по математика – свободноизбираема подготовка под ръководството на Севдалина Миланова – учител по математика.

Целта е да се подпомогнат учащите се, явяващи се на изпити, конкурси и олимпиади да могат свободно да изразяват своите логически идеи и замисъл при решаване на математически задачи и най-добре да реализират индивидуалните си възможности и способности.

СИП улеснява, стимулира, обогатява и повишава интереса и интелигентността по математика на учениците, които добиват ново самочувствие и увереност за постигане на отлични резултати при явяване на изпити и конкурси. Доказателство за това са челните класирания в математическите състезания „П. Хилендарски“, Коледно, Великденско, Европейско кенгуру и други.

СИП по български език и литература

Учениците в групата за СИП по български език и литература са с подчертан интерес към предмета. Работата с тях има за цел да разтвори „тайниците“ на литературата, да надникне в нея отвътре, за да се докоснат до нея не само като знание и наслада, но и като творческо преживяване.

В часовете се задълбочава подготовката по езикова култура чрез упражнения, задачи и тестове, чрез анализ на писателски текстове, откровения и наблюдения.

Заниманията помагат на учениците при подготовката им за прием в езикови и професионални гимназии. Това става под ръководството на г-жа Виргиния Шишкова – учител по БЕЛ.

Превенция на ХИВ / СПИН

Програмата по Компонент 7 за превенция на ХИВ / СПИН е едно прекрасно начинание. То запълни празнината, която съществуваше досега поради липсата на подходящо обучение на учениците в областта на тяхното емоционално и сексуално общуване.

Чрез интерактивните методи, например емпатия, преживявайки различните инциденти и ситуации, учениците се замислят за евентуалните негативни резултати за тях. За да живее и оцелява в съвременното общество, човек трябва да съчетава в себе си много качества и да изпълнява много отговорности, да се научи да отстоява собствените си права и интереси, като уважава и зачита правата и интересите на останалите хора, да осъзнае, че опасността от заразяване с вируса на СПИН и полово предавани инфекции е под негов личен контрол и зависи само от това дали той предприема или избягва рисково поведение.

Чрез сесииите, които се провеждат в часовете по ИКД-превенция на ХИВ/СПИН учениците се научават да мислят, стават по-толерантни, по-разумни и по-отговорни към себе си и към другите.

c5 c4

 

Клуб „Съхрани българското“

Неформалният клуб „Съхрани българското“ е създаден в началото на учебната 2006 / 2007 година. Дейността му е подчинена на една основна цел – патриотично възпитание на подрастващите. Членовете на клуба поддържат паметници в родния град и популяризират знания за различни исторически събития сред учениците.

Вокална група

vokgrupaТрадиция в ОУ „Братя Миладинови“ е да съществува вокална група. В нея с голямо желание пеят ученици от 5-ти до 7-ми клас. Вземат участие във всички училищни празници и тържества. Песните, които изпълняват, са съвременни и с модерно звучене.

Всяка година се изявяват във фестивала на художественото ученическо творчество, който се провежда в нашия град.

Групата участва в проект между ОУ „Братя Миладинови“ и ОУ № 4 „Михай Еминеску“ – град Гюргево – Румъния. В продължение на две години учениците от двата града пяха на български и румънски език, което допринесе за сближаването помежду им.