Олимпиади и състезания

График за провеждане на Общински кръг на олимпиади за учебната 2018/2019 година

Математика  – 15.12.2018 г. – 9.00 часа

Български език и литература – 16.12.2018 г. – 9.00 часа

История и цивилизации – до 20.01.2019 г.

Интердисциплинарна олимпиада „Знам и мога“ за ІV клас – 26.01.2019 г.  – 9.00 часа