Проект „Образование за утрешния ден“

 

Правила за изпълнение на дейност 6 по проект „Образование за утрешния ден“

Декларация за съгласие на родителите

Анкетна карта за участие

Анкетна карта на ученика

Програма и график на клуб „Млад информатик“

Програма и график на клуб „Дигитални компетенции“