Разписание

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА НАЧАЛЕН ЕТАП

ЗА ВТОРИ  СРОК  НА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 

Седмично разписание първи „а“клас 

Приложения № 1

Седмично разписание първи „б“клас 

Приложения № 2

Седмично разписание втори „а“клас

Приложения № 3

Седмично разписание втори „б“клас

Приложения № 4

Седмично разписание за трети „а“ клас

Приложения № 5

Седмично разписание за четвърти „а“ клас

Приложения № 6

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

ЗА ВТОРИ  СРОК  УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Седмично разписание за пети „а“ клас       Приложения № 7

Седмично разписание за пети „б“ клас      Приложение № 8

Седмично разписание за шести „а“ клас    Приложения № 9

Седмично разписание за шести „б“ клас   Приложения № 10

Седмично разписание за седми „а“ клас     Приложения № 11