Ръководство

Камен Минков

Камен Минков

 Директор ВПИ“Константин Преславски“ – гр. Шумен

Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда – магистър

ІІ ПКС

Постъпил в ОУ“Братя Миладинови“ през 2020 г.

Валентин Дочев

  1. Заместник – директор по учебно – възпитателната работа. 
  2. Учител по Човекът и природата
ВПИ“Константин Преславски“ – гр. Шумен 

Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда-магистър

Постъпил в ОУ“Братя Миладинови“ през 2019  г.