Ръководство

Камен Минков

Камен Минков

 Директор ВПИ“Константин Преславски“ – гр. Шумен

Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда – магистър

ІІ ПКС

Постъпил в ОУ“Братя Миладинови“ през 2020 г.

Валентин Дочев

  1. Заместник – директор по учебно – възпитателната работа. 
  2. Учител по Човекът и природата
ВПИ“Константин Преславски“ – гр. Шумен 

Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда-магистър

Постъпил в ОУ“Братя Миладинови“ през 2019  г.

 

Венелина Венкова

  1. Заместник – директор по учебно учебна дейност . 
  2. Начален Учител

РУ „Ангел Кънчев“ – Начална училищна педагогика

Начален учител – магистър

Постъпил в ОУ „Братя Миладинови“ през 2018 г.