Униформа

ОФИЦИАЛНА УНИФОРМА 

This slideshow requires JavaScript.

ЕЖЕДНЕВНА УНИФОРМА

This slideshow requires JavaScript.

УНИФОРМА ЗА ЧАСОВЕТЕ ПО ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА

This slideshow requires JavaScript.

 От 2011 година учениците в ОУ“Братя Миладинови“ имат униформа.