Учебни планове

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ПЪРВИ „А“ КЛАС

ПЪРВИ „Б“ КЛАС

ВТОРИ „А“ КЛАС

ВТОРИ „Б“ КЛАС

ТРЕТИ „А“ КЛАС

ЧЕТВЪРТИ „А“ КЛАС

ПЕТИ „А“ КЛАС

                       ПЕТИ „Б“ КЛАС

ШЕСТИ „А“ КЛАС

ШЕСТИ „Б“ КЛАС

СЕДМИ „А“ КЛАС

ИНДИВИДУАЛЕН УЧЕБЕН ПЛАН НА КИРЧО ВЕЛИЧКОВ ОТ ЧЕТВЪРТИ „А“ КЛАС

ИНДИВИДУАЛЕН УЧЕБЕН ПЛАН НА ГЮЛБАХАР МЕХМЕДОВА ОТ ШЕСТИ „А“ КЛАС