Учебни планове

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ПЪРВИ „А“ КЛАС

ПЪРВИ „Б“ КЛАС

ВТОРИ „А“ КЛАС

ВТОРИ „Б“ КЛАС

ТРЕТИ „А“ КЛАС

ТРЕТИ „Б“ КЛАС

ЧЕТВЪРТИ „А“ КЛАС

ПЕТИ „А“ КЛАС

ШЕСТИ „А“ КЛАС

ШЕСТИ „Б“ КЛАС

СЕДМИ „А“ КЛАС

СЕДМИ „Б“ КЛАС

ИНДИВИДУАЛЕН УЧЕБЕН ПЛАН НА АЛЕКС СТАМЕНОВ САВОВ ОТ ПЪРВИ „Б“ КЛАС

ИНДИВИДУАЛЕН УЧЕБЕН ПЛАН НА КИРЧО ВЕЛИЧКОВ ОТ ПЕТИ „А“ КЛАС

ИНДИВИДУАЛЕН УЧЕБЕН ПЛАН НА ГЮЛБАХАР МЕХМЕДОВА ОТ СЕДМИ „А“ КЛАС

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ДИГИТАЛНА МАТЕМАТИКА – ИУЧ ВЪВ ВТОРИ „А“ КЛАС

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ДИГИТАЛНА МАТЕМАТИКА – ИУЧ ВЪВ ВТОРИ „Б“ КЛАС