УЧЕНИК НА ГОДИНАТА

Мариела Георгиева от VIIБ клас е наградената ученичка от ОУ „Братя Миладинови“ на тържествената церемония пред Доходното здание на традиционното награждаване на изявени ученици от страна на Община Русе.
Мариела е ученичка с отличен успех, която участва във всички извънкласни дейности. С готовност се включва в подготовката и представянето на различни събития. Печели грамоти и награди на различни регионални и национални конкурси.