Ученически съвет

УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

Председател: Виктория Деанаова Петрова – 7 клас                              

Членове:        1. Анна Драганчева – 7 клас

                       2. Ерик Маринов – 7 клас

                       3. Теодор Стефанов – 7 клас

                       4. Ивайло Иванов – 6 клас

                       5. Преслава Пейкова – 6 клас

                       6. Йоанна Мария Петрова – 5 клас

                       7. Йордан Якимов – 5 клас

                                   

През настоящата учебна година Ученическият съвет работи по утвърдена програма, приета на първото заседание на ПС. Ръководител на УС е г-жа Калина Димитрова. Учениците изготвят табла, участват в подготовката на празници, при работа по проекти, участия в конкурси. Основна задача през тази учебна година за УС е разяснителната работа по екологични теми сред учениците. През м. март започва подготовката за Деня на самоуправлението, който ще се проведе през м. май. До края на учебната година предстоят концерти, състезания и викторини, дни на отворените врати на училището.