174 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ИВАН ВАЗОВ

На 09.07. се навършват 174 години от рождението на Иван Вазов. Виктор Стоянов от IIA клас изпълнява една от най-хубавите оди на Патриарха на българската литература, възпял България, нейната природа, земята, историята и езика ѝ.