29.06. ДЕН НА БДП

Вече няколко години 29.06. се отбелязва като ден на БДП в България. По този повод на  26.06. в часа на класа се проведе кратка викторина с учениците от седми клас. Мероприятието бе открито с кратко представяне на значението на това събитие, случващо се в края на учебната година и началото на летните почивки. По един ученик от двата класа представи презентация, свързана с опасностите на пътя. Завършихме с кратка викторина. В заключение всички се запознаха с инструктажа по БДП за ваканционните месеци.

Безопасни летни дни!