МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ТЪРПЕНИЕТО

На 24.03. учениците от ОУ “Братя Миладинови„ отбелязаха Международния ден на търпението с различни инициативи, дейности и беседи. Учениците от VIIА изготвиха две табла, посветени на търпението и на символа, който го олицетворява. VIIБ клас изготвиха табло с пословици и поговорки, свързани с търпението и изпробваха своето търпение като строиха кули от камъчета. VIА клас изгледаха презентация, посветена на търпението и проведоха беседа след това, а учениците от VIБ клас направиха табло с цитат на известен философ. Петокласниците изработиха табло с думата търпение, написана на различни езици и добавиха своите мисли за това какво означава търпението за тях. Чрез дейностите учениците разбраха, че търпението е едно от най-важните качества, които е нужно да имаш. То е добродетел, ценно качество на разумния човек и ключ към успеха.

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ГОРАТА

Учениците от IV клас отбелязаха Международния ден на  гората. Гледаха презентация под мотото „Да се  научим да обичаме гората“.  Миладиновците се запознаха с функциите на гората  и ползите от нея, разбраха, че тя е дом за много животни и птици и всички трябва  да полагат усилия и грижи, за  да  може  да бъде съхранявана и опазвана.
Ако успеем да съхраним вълшебната и пречистваща красота  на горите, ще можем да  завещаем по-добра планета за децата.

СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА

На 22 март отбелязваме Световния ден на водата. Денят поставя акцент върху стойността на водата и какво означава тя за хората.

Учениците със специални образователни потребности от ОУ „Братя Миладинови“ изработиха специално табло във връзка с отбелязването, което поставиха на видно място в училището.

21 МАРТ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ХОРАТА СЪС СИНДРОМ НА ДАУН

Учениците от IА клас изработиха табло по случай Международния ден на хората със Синдром на Даун, като се постараха да оцветят най-шарените чорапи, за да покажат на всички, че светът е шарен. Те изгледаха и презентация, от която разбраха, че децата със синдром на Даун неслучайно се наричат „слънчеви деца“. На лицето им винаги грее усмивка, любвеобилни са, дават и приемат любов безрезервно. Тези деца са като всички останали деца, нуждаят се от грижа, внимание и любов. Те имат същите интереси като своите връстници. От особено значение за тях са рисуването, моделирането, пеенето, музиката. Те са добри ученици, когато се подходи към техните интереси индивидуално от страна на учителите им. Тези деца обичат много игрите със своите приятели.

НИЕ ПРИЕМАМЕ РАЗЛИЧНИТЕ ДЕЦА И ХОРА, ЗАЩОТО ВСЕКИ ЕДИН ОТ НАС Е УНИКАЛЕН ПО СВОЕМУ ЗА ОСТАНАЛИЯ СВЯТ!

БЪДЕТЕ ТОЛЕРАНТНИ И ДОБРИ!