УЧЕНИК НА ГОДИНАТА

Анна Драганчева от VIIА клас е наградената ученичка от ОУ „Братя Миладинови“ на тържествената церемония пред Доходното здание на традиционното награждаване на изявени ученици от страна на Община Русе.
Анна участва в подготовката и представянето на различни събития и чествания в училище. Носител е на много грамоти и награди от различни регионални и национални конкурси.

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ВЯРА И УПОВАНИЕ“

На 22.05.2024 г. се състоя награждаването на Националния конкурс „Вяра и упование“. От получените около 450 рисунки от цяла България Анна Драганчева от VIIА клас получи специалната награда на Регионална библиотека „Любен Каравелов“, където бе подредена изложба с наградените рисунки.

КУПА И МЕДАЛИ ОТ ФРАНЦИЯ

Две първи места за ученичката от IIIA клас – Мариана Стоянова в Международния фестивал “Les Etoiles de Paris” (Звездите на Париж) , провел се във Франция. Тя е възпитаничка на балетна школа „Инфанти“. Печели първите места с „Гавот“ – класически балет и „Тарантела“- характерен танц. За постиженията си е наградена с купа, медали и дипломи. Поздравления и нека да покорява с лекота всички върхове!

ПОСЕЩЕНИЕ В РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

Днес, г-жа Петя Калчева, учител ЦОУД на I клас, и г-н Павел Пенчев, учител ЦОУД на II клас, бяха поканени на лекцията на гл. ас. д-р Екатерина Иванова във връзка с дисциплината „Целодневна организация на учебно-възпитателния процес в началното училище“. Учителите запознаха студентите, обучаващи се в специалността „Предучилищна и начална училищна педагогика“, със спецификите на организиране и провеждане на режимните моменти от втората част на учебния ден. Споделиха добри практики, дадоха насоки и съвети на бъдещите педагози, които ще им послужат в пряката им работа с учениците. В края на лекцията г-жа Калчева и г-н Пенчев получиха покана за друга среща, в която да споделят пред студентите още от своя опит.

18 МАЙ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА МУЗЕИТЕ

По случай Международния ден на музеите първокласниците от  ОУ „Братя Миладинови“ посетиха Еко музей с аквариум в Русе. Учениците изслушаха с внимание беседата за животните, представени в него и зададоха своите въпроси към уредника. Бяха изключително активни и любознателни. С интерес разгледаха отделните зали и аквариумите.