Обществен съвет

УЧРЕДИ СЕ ОБЩЕСТЕВЕН СЪВЕТ ПРИ ОУ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“ 

 На 07.12.2016 г. се състоя общо събрание на номинираните от всяка паралелка представители на родителите със задача  избор на Обществен съвет в ОУ“Братя Миладинови“

ДНЕВЕН РЕД:

1. Избор на членове на Обществения съвет.

2. Обсъждане на дейността на Съвета и правила за организиране на дейността му. 

На събранието присъстваха 25 представители на родителите от училището, излъчени  предварително по трима от всеки клас. за включване в състава на Обществения съвет бяха направени 9 предложения. Според Правилника за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети се избраха 6 -ма основни членове и 3 – ма резервни.

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ИЗБОР:

1. Людмила Неделчева – 25 гласа – основен член

2. Кристина Ангелова – 25 гласа – основен член

3. Детелина Паскалиева – 25 гласа – основен член

4.  Милена Петрова – 25 гласа – основен член

5. Камила Хомолова – 24 гласа – основен член

6. Джансу Ибрямова – 25 гласа – основен член

7. Дияна Цанева – 11 гласа – резервен член

8. Мирослава Пачеджиева – 6 гласа – резервен член

9. Цветелина Драганова – 6 гласа – резервен член

 

На общото събрание присъстваха и представителите на Община Русе:

 

1. Ани Георгиевва Венкова – главен експерт отдел „Обществено здраве“ в Община Русе – основен член

2. Захари Симеонов – младши експерт отдел „Социални дейности“ в Община Русе – резервен член

 

На своето първо заседание, основните членове избраха за председател на Обществения съвет на ОУ“Братя Миладинови“ г-жа Людмила Неделчева. 

Пожелаваме ползотворна работа на обществения съвет и благодарим на номинираните и избраните за желанието им да вложат време, сили и умения в полза на нашето училище!

 

This slideshow requires JavaScript.

Правилник за създаването и дейността на обществения съвет