Клубове

Клуб „Природолюбител“

На 3 октомври 2017 г. – Международен ден за наблюдение ни птици се проведе обучение на учениците от шести клас в Парка на младежта. Шестокласниците се запознаха с различни видове птици, характерни за региона – чайки, сиви врани, скорци, речна рибарка, сива мухоловка и други. Наблюдаваха бинокли и с тръба полета им над река Дунав. С голям интерес проследиха пътя на мигранта „Черна каня“, която се отправи на юг.

На въпросите им отговориха орнитолога Страхил Пеев от БАН, активист в Българско дружество за защита на птиците и Михаил Михов от ТД „Приста“ – консултант по туризъм.

През м. октомври предстоят образователни екскурзии до защитени местности край Свищов и с. Бръшлян.

Наблюденията се осъществиха с любезното съдействие на Виваком по проект.

This slideshow requires JavaScript.

Клуб „Компютърен свят“ 

От м. ноември ОУ“Братя Миладинови“ работи по Проект „Твоят час“. Сформирани са 4 клуба по интереси и 7 клуба за подпомагане на учениците в подготовката им по български език и математика. На 6.12.2016 г. в клуб „Компютърен свят“ се състоя съвместна работа на учениците и родителите. Г-жа Камила Хомолова запозна участниците в клуба със своята работа и  приложението на информационните технологии в нея.

This slideshow requires JavaScript.

Клуб „Природолюбител“

Десет ученици от клуб „Природолюбител“ отново се включиха в събитие от модул „Екологични практики“ по Проект „Заедно за устойчиво развитие на Дунавските острови“. 

Посещението на историческата местност Паметниците край Свищов и на Природния парк „Персина“ беше организирано от ТД „Приста“ на 23.04.2016 г. Нашите момичета и момчета вече знаят много за птиците, които обитават Дунавските острови – къдроглав перикан, голям корморан, морски орел и други. Всяка лекция е интересна, когато е придружена от слънчева пролетна разходка.

Всеки ученик получи сертификат за теоретичните и практически обучения, в които е участвал.

Клуб „Природолюбител“

This slideshow requires JavaScript.

На 02.03.2016 г. учениците от клуб „Природолюбител“ с р-л г-жа Маргарита Михова посетихме Парка на младежта и участваха в практическо обучение по проекта „За устойчиво развитие на Дунавските острови“. По време на образователния модул се учихме да различаваме различни видове птици, летящи край река Дунав, с помощта на телескоп и бинокли. Обучител отново беше орнитологът от БДЗП – Свищов Свилен Чешмеджиев, човек с богат опит в опазването на застрашените видове птици в България. Зададохме му много въпроси за птиците, които видяхме. Всеки участник имаше възможност да погледне през телескопа и да види как изглеждат нашите пернати приятели. В практическото обучение се включиха ученици от три училища – ОУ“Братя Миладинови“, СОУ“Възраждане“ и СОУЕЕ“Константин – Кирил Философ“.

Клуб „Природолюбител“

На 26 февруари в зала „Европа“ на ОУ“Братя Миладинови“ се проведе теоретично обучение по наблюдение на птици, организирано от ТД“Приста“ като част от модул за екологични практики, насочени към ученици. Проектът „Заедно за устойчиво развитие на Дунавските острови“ включва образователни дейности, свързани с богатото биоразнообразие и непознатия засега туристически потенциал на влажните зони по о. Батин, о. Люляка, о. Мишка и други.

Участваха 15 ученици от V и VІ клас с изявени интереси в сферата на околната среда. Лекцията беше придружена от презентация, насочена към знания за разпознаване на птиците от островите и запознаване с техните местообитания.

Лекторът Свилен Чешмеджиев е проект мениджър в БДЗП (Българско дружество за защита на птиците) – Свищов е носител на награда на публиката в класацията „Човек на годината за 2016 г.“ заради приноса му в опазването и популяризирането на застрашени видове птици.

Учениците научиха много за къдроглавия пеликан, морския орел, малкия корморан, червеногушата гъска и др. обитатели на блатата, влажните гори и ливадите край Дунава. В края на обучението сами пожелаха да се включат в предвидените по проекта наблюдения на птици.

This slideshow requires JavaScript.

 

      Клуб „Да опознаем Русе“ 

This slideshow requires JavaScript.

Участници в клубната работа са ученици от трети клас. Дейността му е подчинена на основната цел – патриотичното възпитание на подрастващите и родолюбиво отношение към миналото и настоящето на родния град. Заниманията подпомагат учениците да обогатят своите знатия и да опознаят паметниците на културата. Ръководител на клуба е г-жа Мария Димитрова.

Клуб „Една приказка за компютър“

This slideshow requires JavaScript.

От тази учебна година и най – малките ученици в ОУ“Братя Миладинови“ изучават информационни технологии. Клубната работа е насочена към най – общо запознаване с частите на компютъра. Децата учат  забавлявайки се. Вече могат да рисуват на компютъра, редят пъзели, справят се със задачи по математика, пишат думички от клавиатурата.  Ръководител на клуба е г-жа Якимова – учител по информатика и информационни технологии.

This slideshow requires JavaScript.

Клуб „Архимед в класната стая“

This slideshow requires JavaScript.

 В клуба се изработват илюстровани ватериали, графики и модели, които подпомагат осмислянето на понятия и алгоритми. Придобиват се умения за изработването на танграми, математически модели на различни геометрични тела. Учениците се научават на самостоятелна познавателна и изследователска работа. Решават се забавни и логически задачи. Учениците се запознават с открития и изобретения на велики математици.  Ръководител на клуба е г-жа Севда Миланова – учител по математика.

Клуб „Млад конструктор“ 

This slideshow requires JavaScript.

В приятна творческа обстановка малките конструктори от първи клас работят в екип, развиват пространственото си мислене, фината моторика, забавляват се и постигат естетически резултати. Конструкторите „Лего“, „Морфун“, магнитен и други носят много радост и удовлетворение на децата. Ръководител на клуба е г-жа Зоя Наумова – начален учител.

Клуб „Сръчност и красота“

This slideshow requires JavaScript.

Участиници в клуба са ученици от прогимназиален етап. Заниманията спомагат за развитие на естетическото мислене в учениците, развива техните умения и навици за усет към красивото. Запознават се с различни техники в областта на приложното изкуство. Ръководител на клуба е г-жа Николинка Петрова – учител по изобразително изкуство.

Клуб „Старият Русчук“

This slideshow requires JavaScript.

Клубът обединява усилията на ученици от VІ и VІІІ клас. Неговата цел е развиване на уменията за обработка и представяне на информация, разширяване на познанията за родния град и разнообразяване на контактите с други културни институции. През учебната 2014/2015 година издирихме интересни факти за архитектурата и благоустройството на града, за видни исторически личности и събития. Събраната информация представихме в съобщения и табла. За да се научим повече посетихме Историческия музей на град Русе и къща – музей „Захари Стоянов“. Ръководител на клуба е г-жа Галина Александрова – учител по история и география.

Клуб „Как да се обличаме и държим в обществото“

This slideshow requires JavaScript.

В този клуб учениците от четвърти клас се учат как да се държат в обществото, на посещение в музеи, изложби, рожденни дни. Научават се да се обличат подходящо за всеки отделен случай. Подреждат и сервират маса за парти и рожден ден. Не по малко важно е и поведението в училище,  при посещение на театър. Ръководител на клуба е г-жа Десислава Николова.

Клуб „Природа и здраве“

Клуб „Приказен свят“

This slideshow requires JavaScript.

В клуба деца от втори клас четат и слушат приказки от цял свят. След това учениците създават илюстрации към тях, рисуват своите приказни герои. Направена е изложба от създадените рисунки. Ръководител на клуба е г-жа Мария Петрова – начален учител. 

Секция „Здрав дух в здраво тяло“

This slideshow requires JavaScript.

В секцията учениците се учат на здравословен начин на живот, как да развиват здраво и хармонично тяло, как да живеят природосъобразно, да обогатяват двигателната си култура и да развиват грижа към заобикалящия ги свят. Играят, разхождат се на открито, засаждат цветя, грижат се за домашни любимци и за някои диви животни, обитаващи в близкия парк. Ръководител на секцията е г-жа Анюша Тодорова – начален учител.

Студио „Творческо писане“

This slideshow requires JavaScript.

Учениците от седми клас развиват комуникативните си умения на роден език, усъвършенстват възможностите си да създават писмени и устни текстове, подготвят се активно за предстоякото Национално външно оценяване. Набляга се на задачи с творчески характер и подготовка за училищни празници. Ръководител на студиото е г-жа Маргарита Михова – учител по български език и литература.

Студио „Хореография“ и „Народни танци“

В двете студии учениците  се запознават  с нови българските народни танци и музика, които са неразривна част от българската душевност, бит и култура. В  програма са включени упражнения, които служат за раздвижване и загряване на тялото, танцови движения, комбинации и хора. Ръководител е г-н Явор Пиргозлиев – хореограф.

Арт студио

This slideshow requires JavaScript.

Учениците от първи „а“ клас се учат да планират дейността си и с общи усилия и работа в екип да достигат до крайния резултата в направление „Предприемачество“. Изработват красиви украси за празниците и сувенири, които изненадват и радват всички.

This slideshow requires JavaScript.